Steun het NSJO

De NSJO Soulmates maken het mogelijk dat onze studenten uit heel Nederland ieder jaar het land op zijn kop zetten met spetterende optredens. Als Soulmate doneer je jaarlijks een bedrag dat ten goede komt aan de muziek. Deze bijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt om voor iedere tour nieuwe nummers te laten arrangeren. Dankzij Soulmates kan het NSJO zijn kwaliteit en de lage kaartprijzen behouden. 

NSJO is een culturele ANBI (RSIN 851964035). Dit houdt in dat u deze gift mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De gift mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wat krijg je ervoor terug?

Je kan op verschillende manieren bijdragen aan het NSJO. Bedragen mogen aangepast worden.

 BEDRAGWAT KRIJG JE VAN HET NSJO?
Buddy€20 tot €49Nieuwsbrief, ansichtkaart vanaf de tournee, NSJO-oordopjes*
Mate€50 tot €99Nieuwsbrief, ansichtkaart vanaf de tournee, NSJO-oordopjes*, 1 vrijkaart.
SoulmateVanaf €100Nieuwsbrief, ansichtkaart vanaf de tournee, NSJO-oordopjes*, 2 vrijkaarten.

* = eenmalige tegenprestatie.

Studenten krijgen voor het tarief van Buddy de tegenprestatie van Mate. Na hun studie degraderen ze automatisch in titel, tenzij ze het bedrag ophogen.

Door het machtigingsformulier hieronder in te vullen, word je Buddy, Mate of Soulmate van het NSJO.  De vriendschap is op elk moment opzegbaar. De incasso zal worden stopgezet per 1 januari opvolgend de dag dat de opzegging is ontvangen.

Steun het NSJO; word Soulmate!
Met het ondertekenen van dit formulier verleent u toestemming aan Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om, tot wederopzegging, een jaarlijkse donatie van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest. Voor deze doorlopende machtiging geldt een bedenktijd van 14 dagen. U wordt 14 dagen van tevoren, schriftelijk dan wel per e-mail, geïnformeerd over het tijdstip waarop de incasso zal plaatsvinden. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. U kunt deze machtiging opzeggen door een e-mail te sturen naar info@nsjo.nl. De incasso zal worden stopgezet per 1 januari opvolgend het jaar waarin de e-mail of brief tot opzegging is ontvangen. Wanneer u het niet eens bent met een afschrijving kun u deze laten terugboeken op uw rekening. Neem daartoe binnen acht weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Totaal: € –


Met veel dank aan de volgende instanties voor financiële steun: